Om portalen

Nedan kan du läsa om vem som står bakom portalen

Portalen för det öppna bredbandsnätet är en webbplats där företag och privatpersoner kan beställa tjänster från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna nätet inom Järfällahus. Portalen drivs av iTUX Communication AB. Läs mer om iTUX på itux.se.